Web Design Romania | Bancuri, Glume, Poze | Electrostimulare | Web Hosting - Gazduire site | Advertising, Productie Publicitara | Cabinet Avocatura

13 Jul Top Stiri

La schemele facultative de pensii poate participa orice angajat

Continuam prezentarea proiectului Legii privind schemele facultative de pensii ocupationale, care stipuleaza ca societatile de asigurare ce detin o licenta valabila pentru a desfasura activitati de asigurari de viata pot deveni furnizori ai acestor scheme de pensii ocupationale. In acest caz, asiguratorii vor fi cei care vor administra fondurile de pensii, prin intermediul unui departament specializat.

Poate fi participant la o schema facultativa de pensii ocupationale:

  • o persoana fizica care a aderat la o schema facultativa de pensii ocupationale, in baza prevederilor contractului colectiv de munca, in numele careia s-au platit contributii unui furnizor si care are un drept prezent sau viitor la beneficii;
  • beneficiarii unei astfel de polite care au dobandit dreptul prezent sau viitor la beneficii.

Actul de aderare este un contract intre persoana fizica si furnizorul schemei si va contine sau va face referiri la regulile schemei facultative de pensii ocupationale autorizate.

In cazul incheierii unui contract cu o societate de pensii care administreaza un fond de pensii ocupationale, patronul sau sindicatul, dupa caz, va furniza actul de aderare angajatilor sau membrilor sai.

In cazul incheierii unui contract cu o societate de asigurari, se va incheia un contract tip de aderare la schema facultativa de pensii ocupationale pentru toti angajatii sau membrii sai.

Daca un participant la o schema facultativa de pensii ocupationale:

  • inceteaza temporar plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei facultative de pensii ocupationale;
  • decedeaza inainte de pensionare, activele existente in contul sau vor fi distribuite beneficiarilor desemnati;
  • devine invalid sau complet incapabil de a presta o munca din cauza acelei invaliditati, acesta va avea dreptul sa foloseasca suma din contul sau in acelasi fel ca si un beneficiar.

Suma din contul unui participant la o schema facultativa de pensii ocupationale constituie activele personale ale acestuia.

Dreptul unui participant la o schema facultativa de pensii ocupationale de a primi orice suma din contul sau nu va fi acordat pana la pensionare.

Suma din contul participantului la o schema facultativa de pensii ocupationale nu poate face obiectul nici unei masuri de executare silita, nu poate fi gajata sau cesionata, sub sanctiunea nulitatii.

Cine si cum contribuie

Contributiile facute in numele unui participant la o schema facultativa de pensii ocupationale se vor face conform regulilor acelei scheme si nu se impoziteaza.

Prin contractul colectiv de munca la nivel de intreprindere, grup de intreprinderi sau ramura, dupa caz, se va stabili nivelul minim al contributiilor pentru un participant, care va fi acelasi pentru toti membrii la schema facultativa de pensii ocupationale. Participantii pot in orice moment sa reduca, sa suspende sau sa inceteze contributiile la o schema facultativa de pensii ocupationale, fara nici un fel de sanctiune sau amenda.

Reguli minime obligatorii

Fiecare schema facultativa de pensii ocupationale trebuie sa obtina autorizarea prealabila a comisiei. In vederea autorizarii de catre comisie, furnizorul schemei trebuie sa-i transmita documentatia fiecarei scheme, inainte de a proceda la publicitatea acestuia sau de a accepta contributii. Continutul documentatiei va fi stabilit prin reglementarile comisiei, care va stabili regulile minime ale schemelor facultative de pensii ocupationale.

Fiecare participant la o schema trebuie sa ia cunostinta de aceste reguli in momentul aderarii si, de asemenea, de modificarile aduse acestor reguli, in termenul cel mai scurt.

Orice modificare a regulilor schemei facultative de pensii ocupationale trebuie aprobata de comisie inainte de a fi aplicata.

Procedurile de aderare la o noua schema

Schemele furnizate de societatile de pensii trebuie sa contina reguli privind transferul la alta schema facultativa de pensii ocupationale. Societatile de asigurari care furnizeaza scheme facultative de pensii ocupationale pot, in conformitate cu regulile schemei respective, sa solicite unei persoane care adera sa continue sa participe la schema o anumita perioada de timp. Daca participantul la o schema (fosta schema) doreste sa adere la o alta schema (noua schema), acesta este obligat sa instiinteze furnizorul fostei scheme ca consimte sa adere la noua schema si sa-i inainteze acestuia o copie a actului de aderare.

Comisia va emite reglementari care vor preciza:

  • modul si procedurile de aderare la furnizorul noii scheme;
  • forma si continutul documentului prin care participantul la o schema va instiinta furnizorul de faptul ca va adera la o alta schema facultativa de pensii.

La data rezilierii actului de aderare la noua schema de pensii, se va face un transfer al platilor intre furnizorul celei vechi si cel al noii scheme. Acest transfer cuprinde suma din contul participantului la fosta schema calculata la ultima data de evaluare, mai putin deducerile legale.

Cum se fac platile

La data pensionarii, participantul la o schema facultativa de pensii ocupationale va utiliza cel putin o parte din suma pe care are dreptul sa o primeasca de la furnizorul schemei respective, pentru achizitionarea unei pensii ocupationale.

  • Daca suma la care un participant are dreptul la data pensionarii este mai mica decat suma prevazuta in reglementarile comisiei, participantul sau beneficiarii sai, dupa caz, vor primi o suma fixa.
  • Daca suma la care are dreptul un participant la o schema facultativa de pensii ocupationale depaseste suma fixata pentru furnizarea pensiei ocupationale, acesta poate primi, la alegerea sa, fie o singura plata pentru intregul excedent, fie plati esalonate in rate. Durata platilor esalonate in rate nu poate depasi 10 ani.

Sursa Gardianul

Aboneaza-te acum

si primesti gratuit in fiecare zi ultimele stiri

Nume:

E-mail:

Cosmetice Profesionale

S.C. Chic Salon SRL Sediu central: str. Racari nr.16, apt. 17, sector 3 Bucuresti Telefon Mobil: 0723.561.950 Telefon Fix/Fax: 021.310.44.35 Email: contact @ luxbeauty.ro

http://www.luxbeauty.ro

Think Strategic, Act Creative!

Solutii complete de Web Design&Development, E-Business si E-Commerce

http://www.kennomedia.ro