Bizwords Logo

ASIROM nu este "in corzi"

Unele aspecte marginale ale unei dispute de principii intre ASIROM si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, aflate in stadiul solutionarii amiabile, au fost speculate, din nou, de catre calomniatorii de profesie, in ziare recunoscute prin subiectivismul lor. In spatele senzationalului subtitlurilor gazetaresti se ascunde adevarul ca rezultatele exceptionale inregistrate de ASIROM in anul 2001 si, in continuare in anul 2002, din incasari de prime de asigurare - cel mai elocvent barometru de incredere intr-o societate de asigurari - au deranjat mai multe persoane implicate, direct sau indirect, in piata asigurarilor. Probabil ca aceste persoane interesate in discreditarea ASIROM au atins culmile disperarii daca uzeaza de termeni si asertiuni precum "efect devastator", "echivalent cu sinuciderea", " ASIROM nu mai are nici un sfant", " ASIROM ciuruita", "asiguratii la ASIROM sunt in aer, nu vor mai vedea nici un ban".

Orice aprecieri rauvoitoare de natura celor de mai sus sunt demontate de situatia financiara a ASIROM la data de 31 iulie 2002, situatie pe care o facem publica, astfel:

VENITURI TOTALE 2.657,6 mld. lei din care: venituri din asigurari 2.322,8 mld. lei

DESPAGUBIRI PLATITE ASIGURATILOR INCLUSIV DIN REZERVE: 994,7 mld. lei

REZERVE TEHNICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR: 2.733,4mld.lei

LICHIDITATI BANESTI 1.953,8 mld. lei din care:

  • Titluri de stat 931,6 mld. lei
  • Depozite bancare in lei 315,9 mld. lei
  • Depozite in valuta, echivalent in lei 530,7 mld. lei
  • Disponibilitati in conturi curente si in casierie 175,6 mld. lei

ACTIVE CORPORALE IMOBILIZATE (cladiri, terenuri, participatii) 1.684,7 mld. lei

Rezulta ca garantiile constituite - inclusiv in cadrul asigurarilor de credite si garantii - pentru Grupul InterAgro, in cuantum de 452,9 mld. lei, reprezinta 11 % din totalul activelor societatii, ceea ce demonstreaza ca nu a fost si nu poate fi afectata - in nici un fel - capacitatea de plata a obligatiilor catre asigurati.

Mai mult decat atat, aceste garantii nu au fost utilizate sub nici o forma si, in plus, ASIROM a incasat dobanzi aferente acestora.

Precizam ca in anul 2002 capitalul social al ASIROM a fost majorat de la 78 mld. lei la 637,9 mld. lei, in acest moment ASIROM fiind societatea cu cel mai mare capital social de pe piata asigurarilor din Romania.

ASIROM a facut publice aceste date - unele dintre acestea nefiind, de regula, supuse publicitatii - pentru ca fiecare persoana interesata sa aiba posibilitatea, in mod obiectiv, sa evalueze situatia reala a ASIROM.

Sursa Gardianul