Bizwords Logo

Mostenitorii vor plati pentru greselile inaintasilor

Mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat va trebui sa plateasca datoriile catre stat ale acestuia, stipuleaza o ordonanta adoptata recent de Guvern. Aceeasi sarcina o vor avea si cei care vor prelua, in totalitate sau partial, drepturile si obligatiile datornicului, persoanele carora li s-a stabilit raspunderea in conformitate cu legislatia privind falimentul sau asociatii ori actionarii la societatea debitoare.

Cale deschisa proceselor in instanta

Pentru obligatiile bugetare restante ale debitorului declarat insolvabil vor raspunde solidar cu acesta persoanele fizice sau juridice care, in cei trei ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cumpara cu rea-credinta sau dobandesc in alt mod active de la debitorii care-si provoaca astfel insolvabilitatea si administratorii, precum si asociatii sau actionarii semnificativi care au provocat insolvabilitatea prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile ori prin nedeclararea schimbarii sediului social. Atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipesca averea, executarea silita va fi extinsa asupra veniturilor si bunurilor debitorului, indiferent de cuantumul creantei bugetare pentru care s-a inceput procedura amintita, valorificarea realizindu-se numai in limita necesara stingerii acesteia. Nu se precizeaza totusi cine este abilitat sa sesizeze pericolul si care sunt criteriile dupa care debitorul poate fi sau nu catalogat ca potential periculos.

S-a inlocuit notiunea de majorare de intarziere cu cea de dobanda pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, o noutate fiind si introducerea unui sistem unitar de calcul al acestora.

Secretul fiscal devine amintire

Nerespectarea obligatiei societatilor bancare de a comunica catre MF datele de identificare ale conturilor pe care le deschid sau le inchid titularii acestora, forma juridica si domiciliul acestora se sanctioneaza cu amenzi de la 10 la 50 milioane lei. Necomunicarea de catre biroul de carte funciara a drepturilor reale si sarcinilor ce greveaza imobilul urmarit se sanctioneaza cu amenda de la 1 la 5 milioane lei pentru persoanele fizice, suma fiind dubla pentru persoanele juridice. (C.N.)

Sursa Gardianul