Bizwords Logo

Suprataxe pentru proprietarii cu mai multe locuinte

Carmen Neacsu, Stefan Etves

Guvernul va majora substantial impozitele pe cladiri, incepand de anul viitor

Persoanele fizice care detin mai multe imobile cu destinatia de locuinte vor trebui sa scoata, incepand din 2003, mai multi bani pentru plata impozitelor. Astfel, in cazul contribuabililor persoane fizice, care detin una sau mai multe case, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se va majora cu 15% pentru prima locuinta - in afara celei de la adresa de domiciliu - si cu 50% pentru cea de-a doua. Pentru cei ce poseda si o a treia cladire in afara celei de domiciliu, impozitul va fi majorat cu 75%, iar pentru norocosii care o detin pe cea de-a patra (sau mai multe), impozitul va fi cu 100% mai mare fata de cel datorat pentru casa de domiciliu. Ordinea numerica a proprietatilor se va determina in raport de anul dobandirii cladirilor, inscris in documentele de proprietate.

Persoanele fizice care detin in proprietate mai multe imobile cu destinatia de locuinta vor trebui sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri cu destinatia de locuinta pentru care sunt indeplinite cumulativ mai multe conditii, precum existenta unui contract de inchiriere incheiat in forma scrisa, inregistrat la organul fiscal, in scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Totodata, locatarul va face dovada ca in actul de identitate are inscis domiciliul sau resedinta la adresa imobilului inchiriat si ca nu este membru al familiei proprietarului.

Impozite diferite la oras si sat

Potrivit normelor metodologice de aplicare a OG 36/2002 privind impozitele si taxele locale, care vor fi supuse aprobarii Guvernului in aceasta saptamana, impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,2% din valoarea impozabila a cladirii pentru imobilele situate in mediul urban sau de 0,1% din valoarea impozabila a constructiei situate in mediul rural. Pentru determinarea valorii impozabile a cladirii, se vor avea in vedere instalatiile din dotarea acesteia, respectiv cele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, incalzire. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire reprezinta 1% din valoarea de proiect declarata de solicitant.

Scutiri si reduceri de taxe

Pentru cladirile cu destinatia de locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al celor juridice, taxele pentru eliberarea autorizatiei de constructie se vor reduce la jumatate. Nu se vor plati taxe pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru lacasurile de cult religios recunoscute de lege si pentru lucrarile de interes public. Normele metodologice prevad si scutiri de la plata impozitului pe teren si cladiri, a taxei asupra mijloacelor de transport, eliberarea certifictului de urbanism s.a., in cazul in care contribuabili au fost victimele unor calamitati naturale (cutremure, inundatii, incedii, epidemii). Scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la finele anului fiscal, incepand cu data de intai a lunii in care persoanele fizice prezinta acte doveditoare ale situatiei respective. Scutirile de la plata impozitelor si taxelor locale se vor putea acorda de catre consiliile locale persoanelor cu handicap de gradul I si II, nevazatorilor si celor care primesc numai indemnizatii de somaj sau ajutor de social pe parcursul anului. De scutiri sau reduceri vor beneficia si eroii revolutiei si urmasii acestora, precum si veteranii de razboi. De asemenea, vor fi scutite de la plata impozitului pe cladiri, in cuantum de 50% pe cinci ani de la darea in folosinta, obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti. Persoanele fizice pot fi scutite de la plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii acestora, daca sunt titulari ai unor contracte de construire a unei locuinte cu credit sau a unor contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, in conditiile Legii 114 /1996 (caz in care scutirea de la plata se acorda din 21 octombrie 1996), si beneficiarilor de credite, in conditiile OG 19/1994 privind stimularea investitiilor.

Sursa Gardianul