Web Design Romania | Bancuri, Glume, Poze | Electrostimulare | Web Hosting - Gazduire site | Advertising, Productie Publicitara | Cabinet Avocatura

20 Apr Top Stiri

Aten?ie! Persuasivi ?n libertate!

Bucure?ti, 19 Decembrie 2005 - Inevitabilul s-a produs. Începând de azi, 19 decembrie 2005, în mediile de afaceri ?i in câteva institu?ii publice de marc? totul s-a schimbat. Un grup de 18 persoane, înarmate cu cele mai puternice arme persuasive ac?ioneaz? pentru a-?i atinge scopurile cu o eficien?? de neegalat! Nimic nu va mai fi la fel de aici înainte. C?ci workshopul Persuasive Advertising, Negotiating & Selling prezentat de Ronald Amsler, directorul NLP Institut Zürich, ?i organizat de Competent Consulting, reprezint? piatra de hotar pe calea intr?rii în era influen??rii cu adev?rat eficiente.

Vreme de patru zile, cei 18 s-au adunat în sala Agat de la U Business Center ?i au descoperit, rând pe rând:
• modalit??ile prin care î?i pot crea ori de câte ori au nevoie o stare interioar? adecvat?, amestec de încredere în sine, claritate a ideilor ?i spontaneitate a reac?iilor,
• mijloacele prin care pot intra în armonie rapid? cu orice interlocutor, f?când s? apar? în acesta încrederea ?i deschiderea spre comunicare,
• structurile lingvistice Emo-Talk, care ajung la inima oricui ?i permit influen?area st?rii emo?ionale a interlocutorului în vederea creerii premiselor ideale pentru ob?inerea unui acord,
• structurile lingvistice Hit-Talk, care permit contrarea oric?rei obiec?ii ?i, chiar mai mult, subminarea ei chiar de c?tre cel care o lanseaz?,
• metode extrem de eficiente ?i absolut noi de ob?inere a finaliz?rii conversa?iei sau negocierii în sensul dorit de 'persuasiv'.
Conform unui vechi adagiu, un om informat este pe jum?tate salvat. De aceea, ne-am f?cut datoria s? v? atragem aten?ia c? dac? de acum înainte ve?i constata c? anumite persoane ob?in de la dumneavoastr? mult mai mult, mult mai u?or, mult mai rapid decât era?i obi?nui?i pân? acum, înseamn? c? a?i detectat un asemenea 'persuasiv'. Semnele distinctive sunt:
• au o mare încredere în sine ?i în oferta sau obiectivul s?u,
• au o extrem? flexibilitate în a se adapta la stilul dvs.
• au o abilitate excep?ional? de a descoperi care sunt adev?ratele dvs. nevoi ?i a?tept?ri,
• v? impresioneaz? prin competen?? ?i atentia fa?? de a?tept?rile dvs.,
• au o u?urin?? deosebit? în a rezolva obiec?iile ?i a elimina obstacolele din calea colabor?rii cu dvs.
Cum presa reu?e?te întotdeauna s?-?i fac? datoria ?i s? descopere la timp orice schimbare în echilibrul de for?e, ?i în acest caz revista Capital ?i-a infiltrat în cadrul seminarului un reporter de marc?, ce v? va oferi în unul din numerele viitoare informa?ii obiective, reflectând puncte de vedere foarte diferite.
Astfel v? va fi înc? mai limpede ce avantaj au cei care au 'mirosit' imediat oportunitatea ?i au ac?ionat, pentru a-?i crea cel pu?in câteva luni de avans fa?? de competitori. C?ci de-abia în luna iunie 2006 acest eveniment va putea fi repetat - iar atunci, este limpede, b?t?lia pentru a prinde un loc în sala de curs va fi acerb?. Iar pân? atunci, cei care se simt deja în pericol pot contacta organizatorii, echipa Competent Consulting, pentru a organiza traininguri interne pe aceea?i tem? ?i a recupera din handicap.
Ca o und? de ?oc, acest transfer de abilit??i de comunicare ?i influen?are a început deja s? se r?spândeasc? în mediul de afaceri. Nu ?tim dac? va ajunge la dvs. ast?zi, sau doar peste câteva luni - în orice caz cu to?ii îi vom sim?i efectele. Depinde de fiecare cum vrem s? le sim?im: pe propria piele sau în propriul cont bancar!

Portretul trainerului
Ronald Amsler este Master-Trainer NLP, life coach ?i specialist în persuasiune. Conduce seminarii publice ?i de firm? în domeniul comunic?rii, coaching-ului, model?rii, dezvolt?rii personale, aplic?rii NLP în vânz?ri, negocieri ?i publicitate, precum ?i form?ri în NLP de la nivelul de practitioner la cel de trainer. Este directorul NLP-Institut Zürich, unul dintre cele mai importante centre de formare în NLP din spa?iul german.
A fost prezent la Bucure?ti în perioada 15-18 decembriue 2005, la Sala Agat a U Business Center, pentru a sus?ine workshopul interactiv „Persuasive Advertising, Negotiating & Selling”.

Profilul organizatorilor
Competent Consulting ofer? consultan?? ?i training în domeniul dezvolt?rii personale ?i organiza?ionale, folosind cele mai noi descoperiri din psihologia social? ?i neuro?tiin?e pentru a asigura clien?ilor s?i avantaje asupra competitorilor ?i ob?inerea de efecte economice notabile prin investi?ii minime.

Aboneaza-te acum

si primesti gratuit in fiecare zi ultimele stiri

Nume:

E-mail:

Cosmetice Profesionale

S.C. Chic Salon SRL Sediu central: str. Racari nr.16, apt. 17, sector 3 Bucuresti Telefon Mobil: 0723.561.950 Telefon Fix/Fax: 021.310.44.35 Email: contact @ luxbeauty.ro

http://www.luxbeauty.ro

Think Strategic, Act Creative!

Solutii complete de Web Design&Development, E-Business si E-Commerce

http://www.kennomedia.ro